Signature Packages
Spring Airsoft Guns
Gas Airsoft Guns
Electric Airsoft Rifles AEG
Airsoft Gas, Batteries, & Chargers
Airsoft BB & Targets
Airsoft Grenades, Launchers, Land Mines
Airsoft Gun Magazines
Apparel & Tactical Gear
Rifle Bags, Gun Cases, BackPacks, & Bags
Laser, Light, Scope, & Scope Mounts
Airsoft Upgrades
Paintball Guns & Accessory
Pellet Gun, Air gun, & Air Gun Accessory
Pre-Owned & Scrap Yard Airsoft Items Gun
Zombie & Halloween AirSoft Decorations
NERF Gun & Foam Shooters

Newly Arrived

SW M&P9 Tan Ultimate Pistol Package

$149.99 ADD TO CART

AirSplat Girls Just Wanna Have Guns Tank

$12.99 ADD TO CART

Dragon Industries Triple M4 Mag Pouch

$19.99 ADD TO CART
 

International Airsoft Orders for Philippines

<span class=
AirSplat International Order - Pilipinas
AirSplat ay maaari na ngayong tanggapin online na pagbabayad para sa International Pilipinas!

Airsoft na ngayon ng international sports at patuloy na kumalat sa mga bansa tulad ng Canada, France, sa Pilipinas, at higit pa! Tulad ng komunidad lumalaki ang Exponentially Airsoft, AirSplat ay lumalaki pati na rin! Gusto naming Airsoft na lumalaki ang bilang marami tulad ng iyong ginagawa at gusto naming lahat ng tao sa buong mundo upang maging bukod ng pagkilos!

AirSplat Batas at Mga Paghihigpit sa Pilipinas
Altho Airsoft ay legal sa Pilipinas, kami Masidhing himukin ang mga customer sa suriin sa kanilang bansa at lokal na mga batas sa Airsoft at Mag-import ng Customs.

Pangkalahatang Alituntunin at Paghihigpit
1. Kami ay hindi mananagot para sa iyong Bansa Mag-import ng Customs. Hindi ginagarantiya ang laban sa pang-aagaw, bilang hindi namin alam ang lahat ng mga batas na tumutukoy sa iyong bansa. Ito ay iyong responsibilidad upang malaman ang iyong mga batas sa mga bansa at reglements! Anumang seizures sa pamamagitan ng mga ahente customs ang destination bansa ay ang responsibilidad ng customer at hindi AirSplat.
2. Karamihan sa mga baril na walang anumang layunin mayroong ilang mga trademark Iyon gawin. Ang lahat ng mga baril huwag Magkaroon ng orange tip.
3. Baril mga legal na i-export sa karamihan ng mga bansa, layunin hindi kami nag-aalok ng anumang garantiya ng Custom entry.
4. Lahat ng mga order naipadala magsama ng Customs Letter na may naiulat tungkol sa mga kalakal.
5. Merchandise ay ibinebenta bilang ay (walang disassembly o pagpapadala sa mga bahagi).
6. Libreng Pagpapadala at iba pang mga pag-promote sa pagpapadala ay hindi naaangkop.
AirSplat International Orders - Philippines
AirSplat can now accept international online payment for Philippines!

Airsoft is now an international sport and continues to spread to countries like Canada, France, Philippines, and more! As the airsoft community grows exponentially, AirSplat is growing as well! We want airsoft to grow as much as you do and we want everyone around the world to be a part of the action!

AirSplat Laws and Restrictions in Philippines
Although airsoft is legal in Philippines, we strongly urge customers to check with their country and local airsoft laws and Import Customs.
General Guidelines and Restrictions
1. We are not responsible for your Countries Import Customs. We do not guarantee against seizure, as we do not know all the laws pertaining to your country. It is your responsibility to know your countries laws and regulations! Any seizures by the destination country's customs agents is the responsibility of the customer and not AirSplat.
2. Most guns do not have any trademarks but there are some that do. All guns do have orange tips.
3. Guns are legal to export to most countries, but we do not offer any guarantee of Custom entry.
4. All orders shipped include a Customs Letter with reported goods.
5. Merchandise is sold as is (no disassembly or shipping in parts).
6. Free Shipping and other shipping promotions are not applicable.


Shopping Cart

$0.00

Find us on:

AirSplat YouTube AirSplat FaceBook AirSplat Airsoft Blog Airsoft Airsoft Instagram AirSplat Airsoft Twitter AirSplat Airsoft Forum AirSplat Google+ Pinterest Tumblr

Like us:

AirSplat 8 Guarantees Airsoft University Airsoft University Airsoft Safety Airsoft Shopping Buying Guide Airsoft Gun Maintenance Airsoft Gun Reviews
28,513,984
  Guns Shipped since 2001!

As Featured In:

AirSplat Awards

Reviews We love AirSplat!We have an airsoft team and we only buy from AirSplat! You guys are the best! We compare prices and shipping all the time and every time you are the best priced and fastest shipping.

-Joseph G from WY

More Testimonials