INTERNATIONAL AIRSOFT ORDERS FOR NETHERLANDS


AirSplat Internationale Orden - Nederlands

AirSplat International kan nu accepteren online betalingen voor Nederland!

Airsoft is nu een internationale sport en verder te verspreiden naar landen als Canada, Frankrijk, Mexico, en meer! Als de gemeenschap groeit exponentieel airsoft, wordt AirSplat groeit ook! We willen airsoft om zo veel als jij groeien en we willen dat iedereen rond de wereld te worden afgezien van de actie!

AirSplat Wetten en beperkingen in Nederland

Altho airsoft is nu legaal in Nederland, Dring wij klanten om te controleren met hun land en lokale airsoft wetten en Import douane.

Algemene richtlijnen en beperkingen

1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw Landen Customs Import. Wij garanderen niet tegen inbeslagneming, zoals we weten niet alle wetten met betrekking tot uw land. Het is uw verantwoordelijkheid om uw landen wetten en Reglements weten! Eventuele aanvallen door de douane van het land van bestemming van middelen is de verantwoordelijkheid van de klant en niet AirSplat.
2. De meeste wapens hebben geen doel zijn er een aantal handelsmerken Dat doen. Alle wapens hebben oranje tips.
3. Guns zijn legaal om te exporteren naar de meeste landen, het doel wij bieden geen enkele garantie van Custom binnenkomst.
4. Alle bestellingen verzonden onder een douane Brief met rapporteerde over goederen.
5. Merchandise wordt verkocht als is (geen demontage of verzendkosten in delen).
6. Gratis verzending en andere scheepvaart promoties zijn niet van toepassing.

AirSplat International Orders - Netherlands

AirSplat can now accept international online payment for Netherlands!

Airsoft is now an international sport and continues to spread to countries like Canada, France, Mexico, and more! As the airsoft community grows exponentially, AirSplat is growing as well! We want airsoft to grow as much as you do and we want everyone around the world to be a part of the action!

AirSplat Laws and Restrictions in Netherlands

Although airsoft is legal in Netherlands, we strongly urge customers to check with their country and local airsoft laws and Import Customs.

General Guidelines and Restrictions

1. We are not responsible for your Countries Import Customs. We do not guarantee against seizure, as we do not know all the laws pertaining to your country. It is your responsibility to know your countries laws and regulations! Any seizures by the destination country's customs agents is the responsibility of the customer and not AirSplat.
2. Most guns do not have any trademarks but there are some that do. All guns do have orange tips.
3. Guns are legal to export to most countries, but we do not offer any guarantee of Custom entry.
4. All orders shipped include a Customs Letter with reported goods.
5. Merchandise is sold as is (no disassembly or shipping in parts).
6. Free Shipping and other shipping promotions are not applicable.


AirSplat 8 Unbeatable Guarantees